OBJEKTI

Pokrivka
i fasada
u m2

Čelična konstrukcija
u tonama

Hidroelektrana Mratinje 6.000 840
Hidroelektrana
Bajina Bašta
  200
Objekti Luke Bar 3.800 400
Javna garaža Užice 5.000 400
Hidroelektrana Potpeć   280
Hala sportova Užice 6.000 180
Fiskulturna dvorana
Aleksinac
2.350 170
Sportska dvorana Prijepolje 3.200 98
Hotel "Omorika" Tara 4.500  
Hotel "Beli bor" Tara 4.200  
Vatrogasni dom Užice 3.300  
Dom zdravlja Niš 8.000  
Sportska dvorana
Aleksandrovac
2.500 80
Sportska dvorana Pljevlja 7.000 250
Fiskulturna dvorana Vršac 3.000 70
Sportsko-poslovni centar
"Milenijum" Vršac
7.000 150
Sportska dvorana Požega 6.000 90
Sportska dvorana Zlatibor   50

MILENIJUM Vrsac

Sportska hala "MILENIJUM" u Vršcu

Zlatibor

SPORTSKA HALA na Zlatiboru

 

 

JAVNA GARAZA Uzice

JAVNA GARAŽA u Užicu

JAVNA GARAZA Uzice

Aleksandrovac

SPORTSKA DVORANA u Aleksandrovcu

Aleksandrovac

Pljevlja

SPORTSKA HALA u Pljevljima