Kompanija JEDINSTVO - METALOGRADNJA osnovano je 1947. godine.
Nalazi se u Sevojnu, 200 km od Beograda, neposredno uz magistralni put prema Podgorici.

Raspolaže Upravnom zgradom i proizvodnim halama površine 7.000 kvadratnih metara, na prostoru od 3 hektara.

Zahvaljujući stručnom i kvalitetnom prilazu svakom poslu, besprekornoj organizaciji izvođenja radova, pravilnom izboru materijala i brzoj i kvalitetnoj montaži - u mogućnosti je da pruži kvalitetnu uslugu budućim investitorima.

DELATNOST PREDUZEĆA

Izvođenje objekata različitih namena, kako tipskih tako i po individualnim zahtevima:

- proizvodne hale, skladišta, hladnjače,
- sportske hale, teniski tereni,
- stambeni, poslovni i trgovinski objekti,
- čelični i energetski mostovi i regalna skladišta,
- vrši montažu krovnih pokrivača, fasada i plafona od sendvič panela sa kamenom vunom i poliuretanom raznih evropskih proizvođača,
- specijalizovano je da izvodi krovne pokrivače od hidroizolacione membrane,
- izvodi klasične limarske i bravarske radove,
- vrši rekonstrukciju ravnih krovova sa čeličnom podkonstrukcijom i pokrivačem od čeličnog ili aluminijumskog lima.


Proizvodne hale "JEDINSTVO-METALOGRADNJA" Sevojno - Užice

DOKUMENTI

2018

FINANSIJSKI DOKUMENTI

Godišnji izveštaj o poslovanju

Godišnji izveštaj o objavljenim informacijama

SEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA

Materijal za redovnu Skupštinu akcionara

Izveštaj i Odluke sa održane Skupštine akcionara

Zapisnik sa održane Skupštine akcionara

2017

FINANSIJSKI DOKUMENTI

Godišnji izveštaj o poslovanju

SEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA

Sazivanje redovne Skupštine akcionara

Izveštaj, Zapisnik i Odluke sa održane Skupštine akcionara

2016

FINANSIJSKI DOKUMENTI

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Godišnji izveštaj o poslovanju

SEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA

Sazivanje redovne Skupštine akcionara

Izveštaj o poslovanju

Održana redovna Skupština akcionara

Odluke sa Skupštine

Zapisnik sa Skupštine

2015

Izveštaj o bitnom događaju

Zapisnik sa Skupštine

Odluke sa Skupštine

Materijal za sednicu Skupštine

Godišnji izveštaj o poslovanju

2014

Izveštaj sa Skupštine

Materijal za sednicu Skupštine

Godišnji izveštaj o poslovanju

2013

Godišnji izveštaj o poslovanju

Poziv za sednicu Skupštine

Obaveštenje akcionarima

Materijal za sednicu Skupštine

Punomoćje za glasanje u odsustvu

Izveštaj sa Skupštine

Odluka o usvajenju godišnjeg izveštaja

Odluka o raspodeli dobiti

2012

SEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA

Izvešaj sa redovne godišnje skupštine Društva

Poziv za redovnu godišnju skupštinu Društva

Obaveštenje akcionarima

Materijal za sednicu:

Osnivacki Akt i Statut

Odluke Upravnog odbora

Izvestaj o radu Upravnog odbora

Izvestaj internog revizora

Izvestaj nezavisnog revizora

Izvestaj o poslovanju

Punomoćje i formular za glasanje u odsustvu

Zapisnik sa Skupštine

Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja

Odluka o pokriću gubitka

Izjava

Izjava odgovornih

Bilans stanja

Bilans uspeha

Godišnji izveštaj o poslovanju

Izveštaj nezavisnog revizora

Izveštaj o promenama na kapitalu

Izveštaj o tokovima gotovine

Napomene uz finansijske izveštaje

 

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2010.

IZJAVA O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA

ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARSKOG DRUŠTVA

PODACI O PREDUZEĆU