Poziv na godisnju skupštinu akcionara za 29.06.2022

MATERIJAL SKUPŠTINA

Poziv za skupštinu 28.6.2021

MATERIJAL SKUPŠTINA

Održana skupština akcionara 23.7.2020.

održana skupština

Poziv za skupštinu 22.06.2020

MATERIJAL SKUPŠTINA