Održana skupština akcionara 29.6.2022.

održana skupština održana skupština

Poziv na godisnju skupštinu akcionara za 29.06.2022

MATERIJAL SKUPŠTINA

Poziv za skupštinu 28.6.2021

MATERIJAL SKUPŠTINA

Održana skupština akcionara 23.7.2020.

održana skupština

Poziv za skupštinu 22.06.2020

MATERIJAL SKUPŠTINA