Održana skupština akcionara 23.7.2020.

održana skupština

Poziv za skupštinu 22.06.2020

MATERIJAL SKUPŠTINA