Dugogodišnje iskustvo i prepoznatljive reference u oblasti izgradnje metalnih konstrukcija visokogradnje su osnov trajnog opredeljenja preduzeća „Jedinstvo – Metalogradnja“ AD da kvalitetom pruženih usluga zadovolji očekivanja i potrebe investitora i time stvori preduslov za dugoročni rast i razvoj.

Vizija liderske pozicije, na vrlo složenom tržištu, obavezuje nas da stalno unapređujemo nivo  kvaliteta izvedenih objekata, osavremenjujemo oblike saradnje sa investitorima i povećavamo svoje prisustvo na tržištu.

U cilju ostvarivanja ovakvih pozicija, politika kvaliteta, kao osnova poslovne politike preduzeća „Jedinstvo – Metalogradnja“ AD, zasniva se na sledećim elementima:

  • razvoju partnerskih odnosa,
  • pronalaženju optimalnih rešenja i usaglašavanje potreba sa investitorima,
  • efikasnoj komunikaciji sa investitorima, korisnicima i isporučiocima,
  • unapređenju kvaliteta nastupa na tržištu,
  • ostvarivanju zajedničke koristi sa partnerima.

Zadatak svih zaposlenih je da investitora smatraju središtem svojih aktivnosti. Kvalitet je obaveza svih izvršilaca, bez obzira na funkcionalni ili radni zadatak koji obavljaju. Korisnici naših usluga moraju otići zadovoljni idejama, kvalitetom i rokovima, sa ubeđenjem da smo im najbolji partner na našem tržištu.

Preduslov za ove aktivnosti su kvalitetni, motivisani, kreativni saradnici, spremni da odgovore stalno promenljivim zahtevima tržišta. Zato je zadatak rukovodilaca svih nivoa, da brinu o zaposlenima i obezbeđuju njihov razvoj i usavršavanje.

Za ostvarivanje politike kvaliteta, kao dela opšte politike preduzeća, odgovorni su rukovodioci svih poslovnih funkcija u preduzeću „Jedinstvo – Metalogradnja“ AD.

Ključni oslonac ovakvih opredeljenja je u razvoju i unapređenju sistema menadžmenta kvalitetom u skladu sa ugrađenom dobrom tržišnom praksom, prema standardu ISO 9001:2015.

Za utvrđivanje i dokumentovanje politike kvaliteta, uključujući i ciljeve za kvalitet, odgovoran je Generalni direktor. U kreiranju i usvajanju politike i ciljeva  učestvuje najviše rukovodstvo organizacije koje ima obavezu njenog tumačenja, kontrole i sprovođenja na svim nivoima, preispitivanja njene pogodnosti i usklađenosti sa poslovnom politikom.  

Užice,
Jul, 2018. god.                                                 

Generalni direktor:
Dejan Stevanović, dipl.ing.maš.