2021

FINANSIJSKI DOKUMENTI

Godišnji izveštaj za 2020. godinu

SEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA

Poziv na skupštinu

Održana skupština

2017

FINANSIJSKI DOKUMENTI

Godišnji izveštaj o poslovanju

SEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA

Sazivanje redovne Skupštine akcionara

Izveštaj, Zapisnik i Odluke sa održane Skupštine akcionara

2016

FINANSIJSKI DOKUMENTI

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Godišnji izveštaj o poslovanju

SEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA

Sazivanje redovne Skupštine akcionara

Izveštaj o poslovanju

Održana redovna Skupština akcionara

Odluke sa Skupštine

Zapisnik sa Skupštine

2015

Izveštaj o bitnom događaju

Zapisnik sa Skupštine

Odluke sa Skupštine

Materijal za sednicu Skupštine

Godišnji izveštaj o poslovanju

2014

Izveštaj sa Skupštine

Materijal za sednicu Skupštine

Godišnji izveštaj o poslovanju

2013

Godišnji izveštaj o poslovanju

Poziv za sednicu Skupštine

Obaveštenje akcionarima

Materijal za sednicu Skupštine

Punomoćje za glasanje u odsustvu

Izveštaj sa Skupštine

Odluka o usvajenju godišnjeg izveštaja

Odluka o raspodeli dobiti

2012

SEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA

Izvešaj sa redovne godišnje skupštine Društva

Poziv za redovnu godišnju skupštinu Društva

Obaveštenje akcionarima

Materijal za sednicu:

Osnivacki Akt i Statut

Odluke Upravnog odbora

Izvestaj o radu Upravnog odbora

Izvestaj internog revizora

Izvestaj nezavisnog revizora

Izvestaj o poslovanju

Punomoćje i formular za glasanje u odsustvu

Zapisnik sa Skupštine

Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja

Odluka o pokriću gubitka

Izjava

Izjava odgovornih

Bilans stanja

Bilans uspeha

Godišnji izveštaj o poslovanju

Izveštaj nezavisnog revizora

Izveštaj o promenama na kapitalu

Izveštaj o tokovima gotovine

Napomene uz finansijske izveštaje

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2010.

IZJAVA O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA

ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARSKOG DRUŠTVA

PODACI O PREDUZEĆU