2023

FINANSIJSKI DOKUMENTI

SEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA

Poziv na godisnju skupštinu akcionara za 26.06.2024

Održana sednica

Dnevni red

2021

FINANSIJSKI DOKUMENTI

Godišnji izveštaj za 2020. godinu

SEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA

Poziv na skupštinu

Održana skupština

2017

FINANSIJSKI DOKUMENTI

Godišnji izveštaj o poslovanju

SEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA

Sazivanje redovne Skupštine akcionara

Izveštaj, Zapisnik i Odluke sa održane Skupštine akcionara

2016

FINANSIJSKI DOKUMENTI

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

Godišnji izveštaj o poslovanju

SEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA

Sazivanje redovne Skupštine akcionara

Izveštaj o poslovanju

Održana redovna Skupština akcionara

Odluke sa Skupštine

Zapisnik sa Skupštine

2015

Izveštaj o bitnom događaju

Zapisnik sa Skupštine

Odluke sa Skupštine

Materijal za sednicu Skupštine

Godišnji izveštaj o poslovanju

2014

Izveštaj sa Skupštine

Materijal za sednicu Skupštine

Godišnji izveštaj o poslovanju

2013

Godišnji izveštaj o poslovanju

Poziv za sednicu Skupštine

Obaveštenje akcionarima

Materijal za sednicu Skupštine

Punomoćje za glasanje u odsustvu

Izveštaj sa Skupštine

Odluka o usvajenju godišnjeg izveštaja

Odluka o raspodeli dobiti

2012

SEDNICA SKUPŠTINE DRUŠTVA

Izvešaj sa redovne godišnje skupštine Društva

Poziv za redovnu godišnju skupštinu Društva

Obaveštenje akcionarima

Materijal za sednicu:

Osnivacki Akt i Statut

Odluke Upravnog odbora

Izvestaj o radu Upravnog odbora

Izvestaj internog revizora

Izvestaj nezavisnog revizora

Izvestaj o poslovanju

Punomoćje i formular za glasanje u odsustvu

Zapisnik sa Skupštine

Odluka o usvajanju godišnjeg izveštaja

Odluka o pokriću gubitka

Izjava

Izjava odgovornih

Bilans stanja

Bilans uspeha

Godišnji izveštaj o poslovanju

Izveštaj nezavisnog revizora

Izveštaj o promenama na kapitalu

Izveštaj o tokovima gotovine

Napomene uz finansijske izveštaje

GODIŠNJI IZVEŠTAJ O POSLOVANJU ZA 2010.

IZJAVA O ŠESTOMESEČNOM PLANU POSLOVANJA

ODRŽANA GODIŠNJA SKUPŠTINA AKCIONARSKOG DRUŠTVA

PODACI O PREDUZEĆU