Izvođenje objekata različitih namena, kako tipskih tako i po individualnim zahtevima:

  • proizvodne hale, skladišta, hladnjače,
  • sportske hale, teniski tereni,
  • stambeni, poslovni i trgovinski objekti,
  • čelični i energetski mostovi i regalna skladišta,
  • vrši montažu krovnih pokrivača, fasada i plafona od sendvič panela sa kamenom vunom i poliuretanom raznih evropskih proizvođača,
  • specijalizovano je da izvodi krovne pokrivače od hidroizolacione membrane,
  • izvodi klasične limarske i bravarske radove,
  • vrši rekonstrukciju ravnih krovova sa čeličnom podkonstrukcijom i pokrivačem od čeličnog ili aluminijumskog lima.